Likvidácia spoločností

Už nechcete ďalej podnikať a neviete čo s Vašou spoločnosťou? Dajte ju do likvidácie. Proces od rozhodnutia po výmaz spoločnosti z obchodného registra je nasledovný:

1. Príprava mimoriadnej účtovnej závierky.

 • Aby bolo možné spoločnosť zrušiť likvidáciou, majetok spoločnosti musí prevyšovať jej záväzky.

2. Konanie valného zhromaždenia.

 • Na ktorom sa rozhodne o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
 • Vymenuje sa likvidátor.
 • Pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu vo výške € 1 500,--.

3. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra.

 • A to na základe návrhu na zápis.
 • Likvidátor následne zverejní výzvu v obchodnom vestníku, ktorá obsahuje oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie.
 • Likvidátor taktiež zverejní výzvu na prihlásenie pohľadávok veriteľov.

4. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie inštitúciám.

 • Daňovému úradu
 • Sociálnej poisťovni
 • Zdravotnej poisťovni

5. Vyhotovenie zoznamu prihlásených pohľadávok a základného majetku spoločnosti

 • a ich uloženie do zbierky listín v lehote 30 dní od vyhotovenia.

6. Zostavenie mimoriadnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie.

 • Počas celého priebehu likvidácie je nutné naďalej viesť účtovníctvo.

7. Uspokojenie pohľadávok veriteľov.

 • Tie sú uspokojené z majetku spoločnosti, ktorý je v procese likvidácie speňažený.

8. Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie.

 • Najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, za obdobie odo dňa vstupu do likvidácie do jej skončenia.

9. Zvolanie valného zhromaždenia na ktorom je schválená:

 • mimoriadna účtovná závierka,
 • konečná správa likvidátora,
 • návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

10. Výmaz spoločnosti z obchodného registra

 • Na základe návrhu na výmaz spoločnosti.

Úspešné procesy

založené spoločnosti 500+
predané spoločnosti 450+
Vedenie účtovníctva 315
likvidácia spoločnosti 120+

Povedali o nás

Spoločnosť PROFESSIO, s.r.o. mi ako likvidátorovi radila ako postupovať s likvidáciou mojej s.r.o. Zabezpečovala pre mňa aj administratívne úkony spojené s likvidáciou a to s maximálnou profesionalitou. Plne som sa na jej služby spoľahol a s jej prácou a výkonom som veľmi spokojný. Zabezpečili, že moja spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra za rekordných 6 mesiacov.

Ing. Patrik Závojna ADIPSIA, s.r.o. v likvidácii

Zveril som Lukášovi Kocúnovi, pobočka kancelárie v Bratislave, delikátnu a ťažkú úlohu. Krok za krokom mi pomáhal s veľkou profesionalitou, vždy ústretovo a zdvorilo. Našiel všetky právne kroky aby čo najrýchlejšie úlohu dokončil. Rozhodne ho ako odborníka odporúčam.

Bruno Vaccari Danubiana Investments, s.r.o.

Vysoko profesionálny prístup a komunikácia s klientom. Oceňujem takmer rodinný prístup k vyriešeniu mojej požiadavky. Doporučujem a v budúcnosti v prípade potreby opäť vyžijem služby spoločnosti PROFESSIO, ďakujem s pozdravom

Mgr. Riško

Ďakujem za rýchle a profesionálne vybavenie potrebných dokumentov pre zmenu obchodného mena a vlastníctva našej firmy. Tak isto chcem poďakovať za dobré rady pre ďalšie úkony, ktoré sa chystáme uskutočniť pre optimalizovanie našej firemnej štruktúry.

Mgr. Vladimír Vyskoč Visible Promotion, s.r.o.

I've been working with Mr. Lukas and the Professio staff since 2018 and they exceeded my expectations. With professional advice and excepional attention they gave me the confidence and trust I needed for me and my company to succeed.

Tiago Rodrigues

Vo firme Professio som sa stretol s nezvyčajnou ochotou, flexibilitou, pracovnou disciplínou a schopnosťou maximálne vyhovieť potrebám klienta.

Jozef Galbavý POLAG s.r.o.

Bol som veľmi spokojný. Profesionálny prístup, rýchlosť a priebežné informovanie máte naozaj zmenežované na úrovni. Ďakujem

Adnan Mecan

Ďakujem za profi prístup. Som rád, že som si vedel za rozumnú cenu bez veľkého úsilia kúpiť spoločnosť. Myslím si, že tento nadštandard by potešil skoro každého.

Ing. Marek Reguli

K Vami poskytnutým službám pri likvidácii našej s.r.o. príjmite moju vďaku za vysokú profesionalitu, som maximálne spokojná jednak Vašim postojom ku klientovi a následne celým systémom vybavovania. Veľmi rada Vás doporučím komukoľvek, kto bude takúto službu potrebovať. Ďakujem

Etela Ochabová

Ďakujeme za Váš profesionálny prístup pri zlúčení dvoch spoločností. Boli sme naozaj veľmi príjemne prekvapení Vašou ochotou a vysokou odbornou úrovňou poskytnutých služieb.

Ing. Rudolf Nikerle

So službami spoločnosti PROFESSIO, s.r.o. sme boli viac než spokojný, po priateľskom telefonáte nasledovalo príjemné osobné privítanie v príjemnom prostredí kancelárie firmy, počas spolupráce profesionálny prístup, ako aj pri vybavovaní zadanej veci, tak pri doplňujúcich otázkach, ktoré s pôvodnou problematikou nesúviseli, sme sa dočkali promptných vyčerpávajúcich odpovedí. Od úvodného telefonátu až po uzavretie veci to bolo veľmi ústretové, profesionálne, stopercentné. Ďakujem.

Ing. Peter Nemoga