Predaj ready-made spoločností

Ponúkame Vám na predaj spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Garantujeme Vám, že nemajú žiadne záväzky ani iné právne vady. Spoločnosti sú zaregistrované na daňovom úrade.

Akonáhle prejavíte záujem o kúpu takejto spoločnosti, do niekoľkých hodín môžete v jej mene vykonávať podnikateľskú činnosť.

Zabezpečíme prípravu všetkých dokumentov súvisiacich s prevodom obchodnej spoločnosti na Vás.

Pri prevode spoločnosti sa dá jej názov, ako aj sídlo zmeniť. V prípade, že potrebujete iný predmet podnikania ako tie, na ktoré sú už vydané živnosti, vybavíme vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa Vašich predstáv.

 


Na predaj aj spoločnosti registrované na DPH


V ponuke ready-made spoločnosti:

  • Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) , akciová spoločnosť (a.s.)
  • Česká spoločnosť s.r.o. , akciová spoločnosť (a.s.)
  • Maďarská spoločnosť KFT. (s.r.o.)
  • Bulharská spoločnosť LTD (s.r.o.)
  • Poľská spoločnosť SP. Z O.O. (s.r.o.)
  • Britská spoločnosť LIMITED