Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo

  • poskytovanie poradenstva začínajúcim aj existujúcim podnikateľom
  • poradenstvo v oblasti správy registratúrnych záznamov
  • účtovné poradenstvo
  • poradenská činnosť pri spracovaní projektov
  • marketingové poradenstvo
  • poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  • poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  • poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  • konzultačné a poradenské služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov