Kontakt

PROFESSIO, s.r.o.
Sobotské nám. 1748/46  
058 01 Poprad

IČO: 46 533 419

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, vl. č. 26726/P


 

Pobočka Bratislava

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
JUDr. PhDr. Lukáš Kocún +421 905 814 937

info@professio.sk


Pobočka Poprad

Sobotské nám. 1748/46, 058 01 Poprad
Ing. Viliam Kocún +421 905 745 773
tel., Fax: 052 776 93 18
info@professio.sk