POSLEDNÝ DEŇ: Firmy aj občania musia do dnes priznať príjmy

Občanom a firmám ostáva posledný deň na podanie daňového priznania k dani z príjmov dosiahnutých v minulom roku. Povinnosť sa vzťahuje na všetkých, ktorých zdaniteľné príjmy v roku 2015 presiahli 1901,67 eura, ale aj na tých podnikateľov, ktorí vlani vykázali daňovú stratu.

"Priznanie podávať nemusia jedine tí, ktorí vlani mali príjmy len zo zamestnania, teda zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania požiadali svojho zamestnávateľa do 15. februára. Pokiaľ občania a firmy z rôznych dôvodov termín nestihnú, môžu si ho predĺžiť o celé tri kalendárne mesiace, avšak aj to treba do konca marca oznámiť na príslušnom daňovom úrade buď podľa miesta bydliska, alebo ak ide o právnickú osobu, tak podľa sídla firmy," upozornila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Daňovník je povinný v oznámení uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. Ak mal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a ide o fyzickú osobu, môže si lehotu predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov. Lehotu na podanie priznania si môžu predĺžiť aj firmy v konkurze. V takom prípade však museli podať svojmu správcovi dane žiadosť, nie oznámenie, najneskôr do 17. marca a správca dane o tom rozhodne.

Daňové úrady sú pre podávanie priznaní otvorené dlhšie

Daňové úrady sú v druhej polovici marca otvorené dlhšie. Dnes, posledný deň lehoty na podanie priznania sú otvorené od 8. do 19. hodiny. Call centrum je dnes k dispozícii od 8. hodiny do polnoci.

Firmy môžu priznanie poslať buď elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane či portálu finančnej správy, môžu ho doručiť poštou v papierovej podobe, alebo osobne do podateľne daňových úradov.

Finančná správa zabezpečuje preberanie priznaní aj vo vybraných obciach, kde nemá pobočky alebo kontaktné miesta daňových úradov. Ich zoznam s časovým harmonogramom zverejnila na svojej stránke www.financnasprava.sk.

Pošty sú v posledný deň podávania daňových priznaní otvorené dlhšie

Na 84 vybraných poštách v rámci celého Slovenska sú dnes, v posledný deň podávania daňových priznaní k dani z príjmov otváracie hodiny predĺžené. Nadštandardne budú otvorené väčšinou pošty v okresných a krajských mestách. Zoznam s rozšírenými otváracími hodinami zverejnila Slovenská pošta (SP) na svojej internetovej stránke www.posta.sk.

V Bratislave bude otvorená pošta na Tomášikovej ulici až do polnoci. "O túto poštu je veľký záujem. Minulý rok boli napríklad posledné dve daňové priznania podané pred polnocou," priblížila hovorkyňa SP Stanislava Pondelová.

Predĺžené otváracie hodiny budú napríklad aj na pošte na Námestí SNP od 7. do 21. hodiny. V Trnave budú otvorené dlhšie tri pošty, v Banskej Bystrici štyri a v Košiciach päť pôšt. V Žiline, Nitre, Trenčíne a Prešove budú predĺžené otváracie hodiny na jednej pošte.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál TASR, Foto: TASRSpäť na Zaujímavosti