Zmena spoločenskej zmluvy

Potrebujete vykonat akúkoľvek zmenu spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny)? Obráťte sa na skúsený tím odborníkov. Po analýze súčasného stavu a poznaní Vašich požiadaviek Vám navrhneme najlepšie riešenie.


Najčastejšie zmeny spoločenskej zmluvy (okrem jednotlivých zmien, s ktorými je spojený zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra):

 1. Zmena práv a povinnosti spoločníkov
 2. Dedenie obchodného podielu
 3. Spôsob určenia vyrovnacieho podielu
 4. Spôsob delenia zisku medzi spoločníkov
 5. Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia
 6. Spôsob zvolávania valného zhromaždenia
 7. Povinnosti konateľov (zákaz konkurencie a pod.)
 8. Spôsob zmeny spoločenskej zmluvy
 9. Iné.


Neváhajte sa obrátiť na profesionálne služby našej spoločnosti. Pripravíme za Vás a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Analýza súčasného stavu, návrh možných riešení situácie
 3. Vypracovanie rozhodnutie jediného spoločníka prípadne zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa urobí zmena spoločenskej zmluvy
 4. V prípade potreby vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 5. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri, prípadne oznámenia zmeny spoločenskej zmluvy.
 6. Poradenstvo ohľadom ďalších právnych úkonov spojených so zmenou spoločenskej zmluvy.

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri (ak vyplynú zo zmeny spoločenskej zmluvy) budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 3. Podanie návrhu na obchodný register
 4. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 5. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 6. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 7. Správa o vybavení podania
 8. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.