Zmeny v spoločnosti

Potrebujete v spoločnosti vykonať niektorú z nasledovných zmien? Kontaktujte nás. O všetko sa postaráme, poradíme a za Vás vybavíme.


V rámci vyššie uvedených zmien poskytujeme nasledovné služby:

  1. príprava valného zhromaždenia
  2. príprava dokumentácie (zápis z valného zhromaždenia, dodatok k spoločenskej zmluve)
  3. príprava zmlúv (o prevode obchodného podielu a pod.)
  4. príprava ostatných potvrdení a prehlásení (o splatení základného imania, prevzatie záväzku na nový vklad a pod.)
  5. podanie návrhu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra
  6. podľa potreby aj ďalšie dokumenty a úkony

 

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.