Założenie spółki z o. o.

Zakladanie obchodných spoločností – s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. nie len na Slovensku ale aj v zahraničí

Zmiany w spółce z o. o.

Zmena konateľa, zmena sídla, zmena spoločníka a iné zmeny v obchodných spoločnostiach.

Sprzedasz spółki z o. o.

Predaj ready-made spoločností, predaj s.r.o. na Slovensku aj v zahraničí

Księgowość

Poskytovanie služieb jednoduchého a podvojného účtovníctva.